• Siedziba:
 • ul. Zielona 6
 • 74-400 Dębno
 • tel. 95 760 9126
 • kom. 669 969 430
 • fax. 95 760 9127
 • godz. otwarcia
 • pon.-pt 7:00 - 17:00
 • sob. 7:00 - 14:00
 • Oddział:
 • Droga Zielona 2
 • 74-400 Dębno
 • tel./fax 95 760 4771

 • godz. otwarcia
 • pon.-pt 8:00-17:00
 • sob. 8:00-14:00
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Zmiany w prawie budowlanym ułatwiające życie inwestorom*

Teren wokół domu

W zabudowie jednorodzinnej, uwzględniając przepisy odrębne, dopuszcza się:
- sytuowanie budynku ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną lub w odległości mniejszej niż 3 m, lecz nie mniejszej niż 1,5 m, na działce budowlanej o szerokości mniejszej od 16 m,
- sytuowanie budynku bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną, jeżeli będzie on przylegał całą powierzchnią swojej ściany do ściany budynku istniejącego na sąsiedniej działce lub do ściany budynku projektowanego, dla którego istnieje ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę, pod warunkiem, że jego część leżąca w pasie o szerokości 3 m wzdłuż granicy działki będzie miała długość i wysokość nie większą niż ma budynek istniejący lub projektowany na sąsiedniej działce budowlanej,
- rozbudowę budynku istniejącego, usytuowanego w odległości mniejszej niż 4 m dla budynku ze ścianą z oknem i 3 m dla ściany bez okna od granicy z sąsiednią działką budowlaną, jeżeli w pasie o szerokości 3 m wzdłuż tej granicy zostaną zachowane jego dotychczasowe wymiary, a także nadbudowę tak usytuowanego budynku o nie więcej niż jedną kondygnację, przy czym w nadbudowanej ścianie, zlokalizowanej w odległości mniejszej niż 4 m od granicy nie może być otworów okiennych lub drzwiowych,
- sytuowanie budynku gospodarczego i garażu o długości mniejszej niż 5,5 m i o wysokości mniejszej niż 3 m bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną lub w odległości nie mniejszej niż 1,5 m ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych.
Wprowadzona zmiana rozporządzenia ma na celu lepsze poszanowanie praw właścicieli sąsiadujących ze sobą nieruchomości, szczególnie przy wznoszeniu budynków blisko lub na granicy z sąsiednią działką budowlaną. Zmiana umożliwia także racjonalizację związanych z tym procedur administracyjnych.

Remonty i urządzenia techniczne

Pozwolenie na budowę nie jest wymagane przy prowadzeniu remontów istniejących obiektów i urządzeń budowlanych oraz montażu wolno stojących kolektorów słonecznych. Obowiązek uzyskania pozwolenia pozostał w przypadku remontu obiektu wpisanego do rejestru zabytków. Natomiast jedynie zgłoszenia prac budowlanych wymaga docieplanie budynku do wysokości 12 m.

Przyłącza do budynków

Nie trzeba mieć pozwolenia na budowę przyłączy: wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, telekomunikacyjnych, cieplnych i elektroenergetycznych. I to zarówno do obiektów budowlanych, jak i do niezabudo-wanych działek. Budowa przyłączy może odbywać się - zależnie od woli inwestora - na podstawie zgłoszenia albo na podstawie ustaleń dokonanych z dostawcami poszczególnych mediów. W pierwszym przypadku niezbędny jest projekt zagospodarowania działki lub terenu, wraz z opisem technicznym, wykonany przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami.

Zmiany w projekcie budowlanym

Należy też zwrócić uwagę na nowelizację dotyczącą tzw. istotnych zmian w projekcie budowlanym. Przede wszystkim ograniczono ich listę. Nie są już nimi zmiany elewacji, geometrii dachu czy też zmiany w zakresie wyposażenia budowlano - instalacyjnego. Wprowadzając więc w projekcie odstąpienia inne niż istotne, inwestor nie musi uzyskiwać zamiennego pozwolenia na budowę. Projektant obiektu natomiast jest upoważniony do zakwalifikowania zamierzonego odstąpienia i dokonania odpowiednich zmian w projekcie.

*Prawo budowlane (Dz. U z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.)