• Siedziba:
 • ul. Zielona 6
 • 74-400 Dębno
 • tel. 95 760 9126
 • kom. 669 969 430
 • fax. 95 760 9127
 • godz. otwarcia
 • pon.-pt 7:00 - 17:00
 • sob. 7:00 - 14:00
 • Oddział:
 • Droga Zielona 2
 • 74-400 Dębno
 • tel./fax 95 760 4771

 • godz. otwarcia
 • pon.-pt 8:00-17:00
 • sob. 8:00-14:00
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Przygotowanie placu budowy

Zgodnie z zapisami Prawa budowlanego, rozpoczęcie budowy następuje z chwilą podjęcia prac przygotowawczych na terenie budowy, do których zaliczamy:

 • wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie;
 • niwelację terenu;
 • wykonanie przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy;
 • zagospodarowanie terenu budowy wraz z budową obiektów tymczasowych.

Prace powyższe mogą być wykonywane jedynie na terenie objętym pozwoleniem na budowę. Można je uzyskać tylko wtedy, kiedy dystrybutorzy mediów zapewnili (w formie wydania warunków podłączenia), że nowy dom będzie zaopatrzony w prąd, wodę, gaz i kanalizację.

Media

Uzbrojenie działki w media jest pierwszym krokiem do rozpoczęcia budowy. Problem ten praktycznie nie istnieje, gdy wszystkie wymienione media znajdują się na działce lub w jej bezpośrednim sąsiedztwie. Taka sytuacja nie jest jednak powszechna. Najczęściej instalacje trzeba doprowadzić do parceli. Sprawy uzgodnień najlepiej załatwiać w tzw. martwym sezonie budowlanym, a więc zimą, bowiem przy najsprawniejszym nawet załatwianiu tych spraw może trwać to kilka miesięcy.

Mapa do projektu

Inwestor musi przede wszystkim zamówić tzw. mapę do celów projektowych. Mając mapę do projektu i wytyczne od inwestora, określające parametry sieci, projektant umieszcza obiekt, określa jego miejsce i dokładny przebieg poszczególnych przyłączy. Taka propozycja jest składana do Zakładu Uzgodnień Dokumentacji Projektowej (ZUDP), który wydaje opinię dotyczącą doprowadzenia mediów zgodnie z przedłożonym projektem.

Właścicielem terenu, przez który trzeba prowadzić przyłącze, może być miasto, gmina, firma bądź osoba prywatna. W takim przypadku konieczne jest uzyskanie pisemnej zgody właściciela na przeprowadzenie przez jego działkę rury czy też kabla. Zgodzie takiej powinno towarzyszyć zobowiązanie inwestora do naprawy wszelkich szkód wynikłych z prowadzonych prac i doprowadzenia np. ogrodzenia, drogi czy też ogródka do stanu, w jakim były te miejsca przedtem. Trzeba się jednak liczyć z pewnymi trudnościami i kosztami dodatkowymi - np. uzyskanie od Zarządu Dróg Miejskich zgody na czasowe zajęcie jezdni trwa długo, a zdarza się (w wyjątkowych przypadkach), że takiej zgody się nie uzyska. Instytucje dysponujące mediami niejednokrotnie żądają wykonania kosztownych dla inwestora urządzeń, które następnie przejmują nieodpłatnie na własność. Mogą np. zażądać podciągnięcia kilkuset metrów instalacji wodnej rurą o dużej średnicy, do której później będą mogli przyłączyć się inni inwestorzy, a którą to instalację w myśl obowiązujących przepisów trzeba bezpłatnie przekazać lokalnemu dysponentowi wody.

Inaczej sytuacja wygląda w przypadku, gdy jedno lub kilka mediów przyłączamy bez korzystania z sieci komunalnych. W niektórych rejonach bardziej opłaca się zainwestować w studnię z instalacją hydroforową, własną przydomową oczyszczalnię ścieków lub własną "gazownię" w postaci zbiornika na gaz płynny umieszczonego w ogródku. To sytuacja dużo bardziej komfortowa, pod warunkiem, że działka jest na tyle duża, by poprowadzić poszczególne instalacje w odpowiednich odległościach od siebie oraz od domu, ogrodzenia, drogi, garażu.

Zagospodarowanie terenu budowy

Prawo budowlane i przepisy BHP jasno określają zasady zagospodarowania terenu budowy.

Plac budowy powinien być otoczony ogrodzeniem, które nie stwarza zagrożenia dla ludzi. Jego wysokość powinna wynosić co najmniej 1,50 m. Jeżeli ogrodzenie terenu budowy lub robót nie jest możliwe, należy oznakować granice terenu za pomocą tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnić stały dozór. Jeżeli to konieczne, trzeba wyznaczyć i opisać strefy niebezpieczne (np. "uwaga głębokie wykopy", "uwaga roboty na wysokości"). W przypadku słabej nośności podłoża powinno się utwardzić drogę dojazdową (np. płyty betonowe, kruszywo), by ułatwić dojazd ciężkiego sprzętu budowlanego. Niezbędne jest doprowadzenie energii elektrycznej i wody oraz odprowadzenie lub utylizacja ścieków. Konieczne jest zamocowanie w widocznym miejscu żółtej tablicy informacyjnej, na której znajdą się dane dotyczące m.in. inwestora, organów administracji, rodzaju inwestycji, osób nadzorujących, wykonawcy oraz numer pozwolenia na budowę.